Avgifter

Taxa 2018 för förskola

1060 kr, 1:a barn pr. mnd

750 kr, 2:a barn pr. mnd

310 kr, 3:e barn pr. mnd

525 kr, för 15 h barn pr. mnd.

Taxa fritids 2018

250 kr, pr. mnd. årskurs 0-1

Bankgiro: 

5348-1081

Bankkontonr:

8351-9 , 4005623-6