Förskolan

Annett Hünger är förskolechef och förskollärare på Sjöstjärnan. Hon arbetar ihop med Erika och Carina.  Idag är det 8 underbara små barn på förskolan.

Öppettider på förskolan är från 06.30 till 17.00 varje dag. Frukost serveras kl 07.30. Lunch kl 11.30 och mellanmål kl 14.30.

Läs mer om förskolan här