Personalen

Personalen Telefon
Sjöstjärneskolan 0525 25385
Eva Melin

Tina Nilsson Brunnerud

Mobil 070-7750706
Annette Ekinger Mobil 073-6784176
Annett Hûnger Hem 0525-24249
 Hilde Aasmundsengen Mobil 072 3659467
 Erika Axelsson  0525 25 385
Hilde Nerby 0525 25 385
Carina Odenbrand  0525-23036, 070-7463169