Styrelsen

Ordförande:   Christin Appelqvist

Sekreterare: Sofie Thoresson

Personalansvarig: Veronica Gundersen

Lokalansvarig: Tobias Hellqvist

Inbetalningsansvarig & Försäkringsansvarig: Henrik Hubinett

Ledamot: Sara Philipsson &  Milla  Johansson

Suppleant: Malin Falk och Kristofer Olsson