Verksamheten

Vad vi har och vad vi gör :

 • 25 års erfarenhet
 • arbetsam styrelse med mål och visioner
 • plats/personalchef
 • rektor
 • förskolechef/ förskolelärare
 • två lärare
 • kök med egen kokerska
 • 2 barnskötare
 • fritidsverksamhet
 • åldersintegrerad skola med årskurs F-6
 • förskola  med ålder 0-6
 • engelska i förskoleklass
 •  musik och hemkunskap på Sjöstjärnan
 • Syslöjd och  träslöjd i Lur
 • Idrott  i Lur under vintern, annars idrott ute på vackra Resö
 • simundervisning på Tanumstrand för skolan
 • följer Tanums kommuns lovdagar
 • följer svenska skollagen/skolverket
 • städinsats 2-3 gånger pr. termin för förskoleföräldrar
 • 2 aktivitetsdagar om året
 • resor och utflykter med barnen
 • nära till havet
 • vacker natur med alla möjligheter
 • nöjda, arbetsamma och självständiga elever
 • engagerade föräldrar och barn

LÅTER DET SOM OM SJÖSTJÄRNAN SKULLE PASSA DITT BARN OCH DIN FAMILJ…..TA KONTAKT!