Avgifter 2020

Taxa förskola
1150 kr, 1:a barn pr. mnd
750 kr, 2:a barn pr. mnd
350 kr, 3:e barn pr. mnd
550 kr, för 15 h barn pr. mnd

Taxa fritids
250 kr, pr. mnd. årskurs 0-1

Bankgiro: 5348-1081

Bankkontonr: 8351-9 , 4005623-6