Program

Socialt byggande och modernt självbyggeri den 19 – 20 september 2019

Den nationella konferensen Socialt byggande och modernt självbyggeri 2019 löper under två dagar och innehåller ett 60-tal programpunkter med talare, paneldeltagare och andra inbjudna gäster från Sverige och andra länder.

Vi eftersträvar ett program som är både inspirerande och folkbildande och både ger en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer i byggandet.

Programmets bas utgörs av fyra temablock med föreläsningar och diskussionspanaler i den största salen i Chalmers konferenscenter, under ledning av moderator Pernilla Warberg som möjliggör en interaktion mellan scen och åhörare. Passen i stora salen kompletteras med två seminarieblock med valbara inriktningar.

Då konferensen även skall vara en mötesplats ger vi även gott om plats för mingel, diskussioner och kontaktbyggande mellan deltagare.

Pernilla Warberg - moderator på Socialt Byggande 2019

Moderator i stora salen är Pernilla Warberg.

Torsdag 19 September


08.30 MORGONKAFFE OCH REGISTRERING


08.30 MORGONKAFFE OCH REGISTRERING


09.30 – 12.00

PLENASESSION 1 (RunAn)

DET SOCIALA BYGGANDET IGÅR, IDAG, IMORGON.

Pernilla Hallberg, Bergsjön 2021: Nu kommer den sociala vågen
Emmali Jansson, Fastighetsnämnden Göteborg (mp): Göteborg och byggemenskaper
Ulrika Hägred, Boverket: Varför är Boverket intresserade av socialt byggande?
Ola Nylander, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers: Sociala byggrörelser i historiskt perspektiv
10.40 – 11.00: BENSTRÄCKARE MED KAFFE  
Lars Straeter, Dipl. Ing, Conplan: Creating houses with people; experiences from Baugemeinschaften in cities and countryside in Germany
Dan Hill, Vinnova: De sociala byggrörelserna – en strategi för idag och imorgon

12.00 LUNCH


13.00 – 15.00

SEMINARIESESSION 1

PARALLELLA SEMINARIER

15.00 – 15.30 KAFFEPAUS


15.30 – 17.45

PLENASESSION 2 (RunAn)

ETT MODERNT SJÄLVBYGGERI I PRAKTIKEN – HINDER OCH MÖJLIGHETER.

Korta seminarierapporter
Paula Oksanen och Gunilla Larsson, Vänboendet Hogslätt, Gerlesborg: Vi byggde ett lägenhetshus för tolv kvinnor på landsbygden, det blev en succé
Jesús Flores, Recetas Urbanas: Interventions, art, architecture – the power is on the street
Johan Berg och Oliver Thornton, Raw Property AB & Berg Thornton Arkitekter: Hur kan ”Open-building theory” bidra till en mer socialt- och ekonomiskt hållbar bostadsmarknad?
Bygglove, Byggbrigaden, Chalmers Dare2Build, Susanna Elfors: Ett modernt självbyggeri i praktiken (Panelsamtal)

17.45 VÄLKOMSTMOTTAGNING


18.30 MIDDAG MED EFTERFÖLJANDE BARMINGEL


Fredag 20 September

08.00 MORGONKAFFE OCH REGISTRERING


08.30 – 10.50

PLENASESSION 3 (RunAn)

DE GODA EXEMPLENS MAKT – BERÄTTELSER FRÅN FRONTEN

Nils Phillips, Röstånga Utveckling: bygden som skapar nya möjligheter till utveckling genom social samverkan
Egnahemsfabriken: Vi skapar nya vägar till egna hem för fler genom tillsammansbyggande och professionellt organiserat självbyggeri
Jonas Lundgren, Radar och Stackens kollektivboende och Zack Norwood, Chalmers och Stackens kollektivboende: Kollektivhuset Stacken – ett pilotprojekt från miljonprogram till passivhus
KAFFE kl. 09.45 – 10.05
Joakim Kaminsky, ETC Bygg: Att finansiera miljösmarta hyreshus genom crowdfunding – så här gör vi
Helena Bjarnegård, Sveriges Riksarkitekt: Hur kan socialt drivna byggprocesser bidra till målen i gestaltad livsmiljö?
BENSTRÄCKARE kl. 10.50

11.00 – 12.15

SEMINARIESESSION 2

PARALLELLA SEMINARIER

12.15 – 13.15 LUNCH


13.15 – 15.20

PLENASESSION 4 (RunAn)

FRAMÅT, VIDARE

Julia Hartmann, Housing commissioner Tübingen: Hur blev Tübingen det sociala byggandets huvudstad – och kan det ”omöjliga” bli lika möjligt på andra håll?
Lars Arell, huvudsekreterare för statens utredning om Kommunal planering för bostäder: Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
Helena Bjarnegård riksarkitekt, Lars Arell, kansliråd, regeringsdepartementet, Kristoffer Lüthi, Ekobanken, Jan Svensson, Coompanion, Kajsa Crona, Chalmers: Hur kommer vi framåt? – Ett modernt socialt byggande på horisonten, värdekedjan och hinderbanan. (Paneldiskussion)
Ulrika Hägred, Boverket, Jonas Ward, Förvaltningschef Samhällsbyggnad, Borås: Slutkommentarer

13.15 – 15.20

FORUMTRÄFF AGENDA 2030 i VÄST

Hur kan Västsverige bidra till de Globala målen, genom socialt byggeri?

Har du idéer på, eller intresse av att diskutera, vad aktörer i Västsverige kan göra tillsammans för att främja socialt byggande i vår region Varmt välkommen till workshop med Agenda 2030 i Väst, ett nytt samverkansforum som syftar till att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och andra samhällsaktörer i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen.Workshopen leds av Caroline Petersson, projektledare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling.
Läs mer på www.gamenetwork.se/om-game/agenda-2030-i-vast/

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

© Copyright - sjostjarneskolan.se