Historik

 

 

 

Föräldrakooperativet Resö startade sin verksamhet i januari 1992 med daghemmet Fiskebåten. Från och med hösten 1997 är verksamheten utökad med en friskola, Sjöstjärneskolan, som tar emot elever i årskurserna F-6.
Verksamheten har idag 8 anställda, 15 elever på skolan, och 10 barn i åldern 1-5 år på förskolan. Fritidsverksamhet erbjuds också. Vi har en verksamhet nära havet och faunan som vi använder dagligen. Engagerade föräldrar, barn och personal ser till att föräldrakooperativet består.

Föräldrakooperativet RESÖ, Ekonomisk förening - Org.nr: 716444-8933