top of page
Reso.jpg

Historik

 

 

Föräldrakooperativet Resö startade sin verksamhet i januari 1992 med daghemmet Fiskebåten. Från och med hösten 1997 är verksamheten utökad med en friskola, Sjöstjärneskolan, som tar emot elever i årskurserna F-6.
Verksamheten har idag 8 anställda, 17 elever på skolan, och 11 barn i åldern 1-5 år på förskolan. Fritidsverksamhet erbjuds också. Vi har en verksamhet nära havet och faunan som vi använder dagligen. Engagerade föräldrar, barn och personal ser till att föräldrakooperativet består.

Hur Sjöstjärneskolan blev till - En intervju med en av grundarna Eva Lilja

 

Hur Startade iden om en skola på Resö?

 

-Det hela startade med att det var sex familjer som gick samman här på ön. 1987- 1988 föddes de första barnen som skulle vara aktuella att få barnomsorg.

Det fanns ingen dagmamma på ön och ingen ville vara det säger Eva Lilja under intervjun.

Förskolor fanns i Tanumshede men föräldrarna på Resö var mer intresserade av att göra ett försök att starta en egen förskola här på ön.

 

Detta ledde till en ekonomisk kooperativ förening och ansökan om att starta en förskola.

 

Hur gick ni till väga?

 

Eva Kontaktade kommunen och fyllde i en massa papper berättar hon.

Hon sökte även upp kooperativa förskolor i Stockholm och Göteborg för att höra hur dem hade gjort. Det fanns inget liknande på närmare håll.

 

-För oss var det viktigt att kunna ha barnen kvar här på ön säger hon.

                                                                                                                                        

Vad hade ni för värdeord?

 

Ett av värdeorden som lades till grund var Trygghet.

 

-Alla i verksamheten samarbetade för barnens skull säger hon.

-Vi arbetade ca en heldag per familj och månad, alla var med och tog ansvar.

-Vi hade förbannat kul och det var en stark drivkraft i det hela säger Eva och ler med hela ansiktet.

-Barnen skulle ha det bra, det var viktigt för oss säger hon och så småningom började vi förbereda för ansökan om friskola, det var en lång process och den tog flera år.

 

Hur nischade ni skolan?

 

-Resö är den vackraste ön som finns i hela världen! Vi är omringade av ett unikt hav och här ligger numera Kosterhavets nationalpark. Tack vare skolans placering så ville vi utgå ifrån miljön och naturen som omringar oss här ute. Vi inspirerades av den danska modellen Bifrost, en temabaserad pedagogik som varit etablerad i Danmark sedan en tid tillbaka. Nu fanns det ett stort engagemang från alla föräldrar att starta en friskola.

 

Vi behöver öppna ögonen för man får en fantastisk uppväxt när man går i skolan här ute på Resö. Närheten till naturen ger en styrka och trygghet.

 

Hur kommer det sig att ni döpte kooperativet till sjöstjärnan?


-För oss så var det ett naturligt val av namn då det finns så många sjöstjärnor här ute säger Eva. Dessutom utbildar vi framtidens stjärnor då eleverna lär sig otroligt mycket på våran fantastiska skola avslutar hon med. Jag vet att vi alla är väldigt stolta över att Sjöstjärneskolan fortfarande finns kvar och vi hoppas på att den kommer att kunna vara det även i framtiden.

Skolbarn 90 tal.jpg
bottom of page