Kooperativ

samarbete.jpeg
VAD ÄR ETT KOOPERATIV Kooperation betyder samarbete. Ordet kooperativ kommer från latinets cooperativus som betyder samarbete. Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, där medlemmarna i kooperativet både äger och driver den verksamhet de har behov av. Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlemmarna största möjliga nytta. Även samhällsnytta och allmänintresse är viktiga mål och begrepp för kooperativ. Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem, precis som i en vanlig förening, har en röst oavsett, och att den är öppen för alla. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas intresse.
SJÖSTJÄRNANS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva förskola enligt läroplan för förskola, samt skola enligt läroplan för grundskolan.