Skolan

Skolan är åldersintegrerad F - 6 & är indelad i 2 grupper, årskurs F - 3 & 4 -6.

Eva ansvarar för 4 - 6:orna

Tina ansvarar för  1 - 3:orna

Öppettider på Förskolan / Fritids - 06.30 till 17.00 varje dag

Föräldrakooperativet RESÖ, Ekonomisk förening - Org.nr: 716444-8933

Faktura epost adr.: inbox.lev.78969@arkivplats.se