top of page

Skolan

Skolan är åldersintegrerad F - 6 & är indelad i 2 grupper, årskurs F - 3 & 4 -6 och per idag har vi

17 entusiastiska & glada barn.

Sara Persson.jpg

Sara ansvarar för 4 - 6:orna

Tina (1).jpg

Tina ansvarar för F - 3:orna

Hilde A.jpg

Hilde är rektor på förskolan & skolan.

Mail: rektor@sjostjarneskolan.se

ÖPPET TIDER FÖRSKOLAN / FRITIDS:
MÅNDAG - FREDAG 06:30 - 17:00

KONTAKT INFO
TELEFON: 0525 - 253 85

ADRESS

GAMLA HOLMSBACKSVÄGEN 10

457 97 RESÖ

ORG.NR: 716444-8933

bottom of page