Styrelsen

Ordförande: Christian Taflin
Vice Ordförande:
 Linda Taflin
Sekreterare: Jessica Arvidsson

Kassör: Henrik Hübinette

Ledamot:  Lisbeth Alhgren

Ledamot: Milla  Johansson (Inneansvarlig)

Ledamot: Tobias Hellqvist (Uteansvarlig)

Suppleant: Johanna Ydner
Suppleant: 
Kristofer Olsson (Marknadsansvarlig)

Föräldrakooperativet RESÖ, Ekonomisk förening - Org.nr: 716444-8933