Verksamheten

 • 30 års erfarenhet

 • Arbetsam styrelse med mål & visioner

 • Rektor på skolan & förskolan

 • 2 lärare

 • Kök med egen kock

 • 1 Förskolelärare & 1  barnskötare

 • Fritidsverksamhet

 • Åldersintegrerad skola med årskurs F-6

 • Förskola med ålder 0-6

 • Musik och hemkunskap på Sjöstjärnan

 • Syslöjd & träslöjd i Lur

 • Följer Tanums kommuns lovdagar

 • Språkval för 6:orna

 • Idrott  i Lur under vintern, annars idrott ute på vackra Resö

 • Simundervisning på Tanumstrand för skolan

 • Följer svenska skollagen/skolverket

 • 2 aktivitetsdagar om året

 • Resor & utflykter med barnen

 • Nära till havet

 • Vacker natur med alla möjligheter

 • Nöjda, arbetsamma och självständiga elever

 • Engagerade föräldrar och barn

Vad vi har och vad vi gör :

skolan.jpg

Föräldrakooperativet RESÖ, Ekonomisk förening - Org.nr: 716444-8933