Verksamheten

Vad vi har och vad vi gör :

 • 25 års erfarenhet

 • arbetsam styrelse med mål & visioner

 • plats/personalchef

 • rektor

 • förskolechef/ förskolelärare

 • två lärare

 • kök med egen kokerska

 • 2 barnskötare

 • fritidsverksamhet

 • åldersintegrerad skola med årskurs F-6

 • förskola med ålder 0-6

 • musik och hemkunskap på Sjöstjärnan

 • Syslöjd & träslöjd i Lur

 • följer Tanums kommuns lovdagar

 • Tyska för 5 & 6:orna

 • Idrott  i Lur under vintern, annars idrott ute på vackra Resö

 • simundervisning på Tanumstrand för skolan

 • följer svenska skollagen/skolverket

 • 2 aktivitetsdagar om året

 • resor och utflykter med barnen

 • nära till havet

 • vacker natur med alla möjligheter

 • nöjda, arbetsamma och självständiga elever

 • engagerade föräldrar och barn

Föräldrakooperativet RESÖ, Ekonomisk förening - Org.nr: 716444-8933